Truong-Thanh-Tung

Trương Thanh Tùng – Khóa AdWords nâng cao 37

Cảm nhận của anh Trương Thanh Tùng sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Khóa học này đã giúp rất nhiều trong quá trình tạo quảng cáo của cty tôi.” Anh Trương Thanh Tùng học AdWords bao gồm 2 mảng Google AdWords trên mạng tìm kiếm và Google AdWords trên mạng hiển thị […]

quach-thoai-vinh

Quách Thoại Vinh – Khóa AdWords nâng cao 37

Cảm nhận của anh Quách Thoại Vinh sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Giúp bổ sung thêm những kiến thức còn thiếu để cải thiện hiệu suất Adwords.” Anh Quách Thoại Vinh học AdWords để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học AdWords nâng cao sẽ giải quyết cho học […]

Nguyen-Phuc-Hau

Nguyễn Phúc Hậu – Khóa AdWords nâng cao 37

Cảm nhận của anh Nguyễn Phúc Hậu sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Giúp bổ sung thêm những kiến thức còn thiếu để cải thiện hiệu suất Adwords.” Anh Nguyễn Phúc Hậu học AdWords để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học AdWords nâng cao sẽ giải quyết […]

Nguyen-Duy-Dai

Nguyễn Duy Đại – Khóa AdWords nâng cao 39

Cảm nhận của anh Nguyễn Duy Đại sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Giúp tôi phân tích được chi tiết chiến lược quảng cáo cho mình, từ đó tối ưu chi phí và tăng hiệu quả.” Anh Nguyễn Duy Đại học AdWords bao gồm 2 mảng Google AdWords trên […]

Dang The Tung

Đặng Thế Tùng – Khóa AdWords nâng cao 39

Cảm nhận của anh Đặng Thế Tùng sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Nội dung thực tế, đáp ứng được nhu cầu.” Anh Đặng Thế Tùng học AdWords để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học AdWords nâng cao sẽ giải quyết cho học viên các vấn […]

Bui Quang Binh

Bùi Quang Bình – Khóa AdWords nâng cao 39

Cảm nhận của anh Bùi Quang Bình sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Nội dung dễ hiểu, tốt.” Anh Bùi Quang Bình học AdWords  để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học AdWords nâng cao sẽ giải quyết cho học viên các vấn đề sau: 1. […]

Phan-Thi-Thuy-Hang

Phan Thị Thúy Hằng – Khóa AdWords nâng cao 39

Cảm nhận của chị Phan Thị Thúy Hằng sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Giúp quản lý doanh nghiệp.” Chị Phan Thị Thúy Hằng  học AdWords và SEO website cũng như Facebook Marketing để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học AdWords nâng cao sẽ giải […]

Nguyen-Phuong-Dong

Nguyễn Phương Đông – Khóa AdWords nâng cao 39

Cảm nhận của anh Nguyễn Phương Đông sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Giúp rất tốt trong công việc hiện tại của tôi.” Anh Nguyễn Phương Đông học AdWords để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học AdWords nâng cao sẽ giải quyết cho học viên các vấn […]