Nguyen Minh Tuan

Phạm Minh Tuấn– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Anh Phạm Minh Tuấn sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học giúp tôi có khách hàng mới và tăng doanh thu. Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc nghiêm […]

Nguyen-Thi-Yen

Nguyễn Thị Yến– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Chị Nguyễn Thị Yến sau khóa học Facebook Marketing: “ Khóa học giúp tôi biết thêm rất nhiều về Facebook và ứng dụng rất tốt trong việc quảng cáo Facebook. Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và […]

Le-Ngoc-Anh

Lê Ngọc Anh– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Chị Lê Ngọc Anh sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học giúp tôi biết được rất nhiều phần mềm mới, cách chạy quảng cáo bằng đăng bài, làm video. Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt Tốt, kiến thức chuyên môn Xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ […]

Nguyen-Thanh-Danh

Nguyễn Thành Danh– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Anh Nguyễn Thành Danh sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học đã giúp mình hiểu được những ứng dụng trên facebook và cách quản lý tài khoản. Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất […]

Le-Thanh-Tung

Lê Thanh Tùng– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Anh Lê Thanh Tùng sau khóa học Facebook Marketing: “ Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy nghiêm chỉnh. ” Anh Lê Thanh Tùng hiện đang […]

Vo-Minh-Chau

Võ Minh Châu– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Anh Võ Minh Châu sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học giúp tôi biết cách quảng cáo bài viết. Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy […]

Pham-Hong-Tam

Phạm Hồng Tâm– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Anh Phạm Hồng Tâm sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học giúp tôi hiểu biết rõ ràng hơn. Giảng viên Phạm Phước Nguyên khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy […]

Tran-Thi-Thuy-Tien

Trần Thị Thủy Tiên– Học viên Facebook Marketing 59

Cảm nhận của Chị Trần Thị Thủy Tiên sau khóa học Facebook Marketing: “ Khóa học giúp được nhiều, hiểu thêm nhiều chức năng của Facebook mà trước đây chưa biết. Giảng viên Phạm Phước Nguyên rất nhiệt tình,vui vẻ, truyền đạt chi tiết. ” Chị Trần Thị Thủy Tiên hiện đang học Facebook Marketing […]