Nguyen Song My Huong

Nguyễn Song Mỹ Hương – Khóa Facebook Marketing 38

Cảm nhận học viên Nguyễn Song Mỹ Hương  sau khóa học Facebook Marketing: “Có hữu ích về xây dựng content & 1 số quy định về quảng cáo”. Chị Nguyễn Song Mỹ Hương hiện đang làm việc tại Công ty Cổ Phần eDoctor. Facebook Marketing là khóa học giúp học viên có thể tiếp cận nhiều khách hàng yêu […]

au thanh thuy duong

Âu Thanh Thùy Dương – Khóa Facebook Marketing 38

Cảm nhận học viên Âu Thanh Thùy Dương  sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học giúp ích em trong việc chạy quảng cáo”. Chị Âu Thanh Thùy Dương hiện đang làm việc tại Công ty Cổ Phần eDoctor. Facebook Marketing là khóa học giúp học viên có thể tiếp cận nhiều khách hàng yêu thích các sản phẩm trên Facebook […]

Hoc-vien-DGM

Nguyễn Ánh Phước – Khóa Facebook Marketing 38

Cảm nhận học viên Nguyễn Ánh Phước  sau khóa học Facebook Marketing: “Khóa học giúp ích em trong việc chạy quảng cáo”. Anh Nguyễn Ánh Phước hiện đang kinh doanh sản phẩm bao gia, ốp lưng. Facebook Marketing là khóa học giúp học viên có thể tiếp cận nhiều khách hàng yêu thích các sản phẩm trên Facebook – […]