Huynh-Van-Phuc

Huỳnh Văn Phục – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của Anh Huỳnh Văn Phục sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Hiểu cơ bản về Google Adwords, biết cách cài đặt Google Adwords nhanh chóng, biết cách tối ưu tài khoản, chạy tiết kiệm chi phí, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình.” Anh Huỳnh Văn Phục  học AdWords để hỗ […]

Tran-Thi-Dung

Trần Thi Dung – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của chị Trần Thi Dung sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Kỹ năng tạo mẫu quảng cáo để chạy quảng cáo Google Adwords.” Chị Trần Thi Dung   học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google AdWords và khóa học AdWords nâng cao để hỗ trợ […]

Than-Tan-Thinh

Thân Tấn Thịnh – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của anh Thân Tấn Thịnh sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Quảng cáo tốt hơn với Adwords.” Anh Thân Tấn Thịnh  học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google AdWords và khóa học AdWords nâng cao để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. […]

Nguyen-Van-Tung

Nguyễn Văn Tùng – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của anh Nguyễn Văn Tùng sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Hiểu được cách lập kế hoạch là như thế nào, tối ưu từ khóa, phương pháp, kỹ năng về nghệ thuật quảng cáo.” Anh Nguyễn Văn Tùng   học quảng cáo AdWords để hỗ trợ công việc kinh […]

Nguyen-Thi-Thu-Ha

Nguyễn Thị Thu Hà – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của chị Nguyễn Thị Thu Hà sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Biết được thêm những thủ thuật mới trong chạy quảng cáo.” Chị Nguyễn Thị Thu Hà  học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google AdWords và khóa học AdWords nâng cao để hỗ […]

Nguyen-Thi-Bich-Thuy

Nguyễn Thị Bích Thủy – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của Chị Nguyễn Thị Bích Thủy sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Nội dung chương trình dễ hiểu, áp dụng vào công việc nhanh chóng, mang lại hiệu quả tốt.” Chị Nguyễn Thị Bích Thủy  học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google AdWords […]

Nguyen Ngo Phat

Nguyễn Ngô Phát – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của anh Nguyễn Ngô Phát sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Khóa học đã thực sự khai sáng, đặc biệt hiểu rõ hơn về tâm lý khách hàng và nghệ thuật quảng cáo.” Anh Nguyễn Ngô Phát  học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google […]

Ngo Thi Nhat Tuyet

Ngô Thị Nhật Tuyết – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của Chị Ngô Thị Nhật Tuyết sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Biết cách chạy Adwords và viết quảng cáo.” Chị Ngô Thị Nhật Tuyết   học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google AdWords và khóa học AdWords nâng cao để hỗ trợ công việc […]