Pham-Phu-Lam-Son

Phạm Phú Lâm Sơn – Khóa Google AdWords 69

Cảm nhận của anh Phạm Phú Lâm Sơn sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Giúp tôi hiểu rõ được hơn về nghệ thuật phân tích từ khóa, viết quảng cáo để chạy quảng cáo được hiệu quả hơn.” Anh Phạm Phú Lâm Sơn đang làm Sales Zone Manager tại công ty […]

Nguyen-Viet-Lam

Nguyễn Viết Lãm – Khóa Google AdWords 68

Cảm nhận của anh Nguyễn Viết Lãm sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Khóa học biết cách ước lượng chi phí quảng cáo, sử dụng Google Adwords Tools, tối ưu hóa nội dung quảng cáo.” Anh Nguyễn Viết Lãm hiện đang kinh doanh dịch vụ du lịch Cam Ranh Tour, anh […]

Nguyen-Phuong-Thao

Nguyễn Phương Thảo – Khóa Google AdWords 68

Cảm nhận của Chị Nguyễn Phương Thảo sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Khóa học mang đến những kiến thức hữu ích giúp người học có được cái nhìn hệ thống và phương pháp khoa học hơn cho việc chạy Adwords.” Chị Nguyễn Phương Thảo đang kinh doang mảng nội thất, […]

Ly-Hai-Nhu

Lý Hải Như – Khóa Google AdWords 68

Cảm nhận của chị Lý Hải Như sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Khóa học đã giúp tôi biết thêm về cách chọn từ khóa hữu ích khi chạy Adwords và học được công cụ tự động chạy .” Chị Lý Hải Như hiện đang là nhân viên văn phòng của […]

Tran-Huynh-My-Trinh

Trần Huỳnh Mỹ Trinh – Khóa Google AdWords 68

Cảm nhận của chị Trần Huỳnh Mỹ Trinh sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Khóa học đã giúp tôi có kỹ năng tìm kiếm từ khóa, viết nội dung quảng cáo hiệu quả và nắm được quy trình chạy quảng cáo.” Chị Trần Huỳnh Mỹ Trinh hiện đang là nhân viên […]

Dang-Chi-Lam

Đặng Chí Lâm – Khóa Google AdWords 68

Cảm nhận của anh Đặng Chí Lâm sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Khóa học đã giúp tôi nắm bắt việc chọn từ khóa và cách phân tích giá thầu cho mỗi chiến dịch.” Anh Đặng Chí Lâm học AdWords để hỗ trợ công việc kinh doanh của mình. Khóa học Thực […]

Huynh-Van-Phuc

Huỳnh Văn Phục – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của Anh Huỳnh Văn Phục sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Hiểu cơ bản về Google Adwords, biết cách cài đặt Google Adwords nhanh chóng, biết cách tối ưu tài khoản, chạy tiết kiệm chi phí, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình.” Anh Huỳnh Văn Phục  học AdWords để hỗ […]

Tran-Thi-Dung

Trần Thi Dung – Khóa Google AdWords 64

Cảm nhận của chị Trần Thi Dung sau khóa học Google Adwords Nâng Cao tại Trung tâm DGM : “Kỹ năng tạo mẫu quảng cáo để chạy quảng cáo Google Adwords.” Chị Trần Thi Dung   học quảng cáo AdWords bao gồm Khóa học thực hành Google AdWords và khóa học AdWords nâng cao để hỗ trợ […]