Tran-Thi-Thanh-Thuy_Ana32

Trần Thị Thanh Thủy – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Trần Thị Thanh Thủy sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Khóa học giúp tôi hiểu sâu và vận dụng thực hành tốt cho Google Analytics. Giảng viên có khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, sự giải đáp thắc mắc & hỗ trợ tốt, tác phong […]

Than-Tan-Thinh_Ana32

Thân Tuấn Thịnh – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Thân Tấn Thịnh sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “Khóa học giúp mình kiếm soát nội dung của website. Giảng viên Trần Duy NInh có khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn xuất sắc, sự giải đáp thắc mắc-hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh […]

Hoang-Quoc-Toan-Ana32

Hoàng Quốc Toàn – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Hoàng Quốc Toàn sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Khóa học giúp em phân tích dữ liệu tốt hơn. Giảng viên Trần Duy Ninh có khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, sự giải đáp thắc mắc&hỗ trợ tốt. Tác phong ăn mặc phù hợp và […]

Pham-Van-Duc_Ana32

Phạm Văn Đức – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Phạm Văn Đức sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Khóa học giúp mình có thêm kiến thức về Analytics. Giảng viên Trần Duy Ninh có khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, sự giải đáp thắc mắc&hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời […]

Lâm Đức Hữu – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Lâm Đức Hữu sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Khóa học đã giúp tôi đo lường được lượng traffic vào website, tính chất từng nguồn. Giảng viên Trần Duy Ninh có kiến thức chuyên môn xuất sắc, sự giải đáp thắc mắc & hỗ trợ tốt, tác phong ăn […]

Dinh Giang Linh

Đinh Giang Linh – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Đinh Giang Linh sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Khóa học giúp tôi đo lường hiểu được UTM & Event track. Giảng viên khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn xuất sắc, sự giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt. Tôi sẽ tham dự lớp này […]

Vu-Nguyen-Hai-Dang_Ana32

Vũ Nguyễn Hải Đăng – Khóa Google Analytics 32

Cảm nhận học viên Vũ Nguyễn Hải Đăng sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Giảng viên Trần Duy Ninh có khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, sự giải đáp thắc mắc&hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh, thời gian giảng dạy nghiêm chỉnh. Tôi tự tin đã […]

Mai-Van-Bang

Mai Văn Bằng – Khóa Google Analytics 31

Cảm nhận học viên Mai Văn Bằng sau khóa học Làm chủ Google Analytics: “ Khóa học cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích mới về Google Analytics, cách tracking Facebook, Google và các nguồn truy cập vào website. Học được cách đo lường traffic trên website và event được thống kê rất chi […]