Doan-Chan-Hung

Đoàn Chấn Hùng – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 49

Cảm nhận học viên Đoàn Chấn Hùng sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “Khóa học khá bổ ích, em cần trung tâm hỗ trợ thêm những công cụ về technique để xây dựng video (có thể up trong group Facebook) vì thời gian học không đủ để nhuần nhuyễn kỷ năng. Còn lại về […]

Pham Hai Chinh

Phạm Hải Chính – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 49

Cảm nhận học viên Phạm Hải Chính sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “Khóa học này giúp cho tôi rất nhiều ý tưởng nhiều sự hiểu biết về công nghệ thông tin. Giảng viên Trần Ngọc Chính Truyền Đạt kiến thức và ý tưởng rất dễ hiểu và thực tế ” Anh Phạm Hải […]

Dao-Manh-Tung

Đào Mạnh Tùng – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 49

Cảm nhận học viên Đào Mạnh Tùng sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học rất bổ ích, đặc biệt là buổi SEO video đã giải tỏa nhiều khúc mắc. Thầy Quốc Anh chỉ nhiều kỹ thuật làm video rất chi tiết. Thầy Chính tạo kiến thức đường đi, cách làm rất tốt. […]

Ngo Quang Khanh

Ngô Quang Khánh – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 48

Cảm nhận học viên Ngô Quang Khánh sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khá, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy Phù hợp.Giảng […]

Nguyen-Thi-Nhu-Huynh

Nguyễn Thị Như Huỳnh – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 48

Cảm nhận học viên Nguyễn Thị Như Huỳnh sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng Viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình dễ hiểu khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh, […]

Phan-Thi-Thuy-Hang

Phan Thị Thúy Hằng – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 48

Cảm nhận học viên Phan Thị Thúy Hằng sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi biết cách làm video quảng cáo tốt. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ […]

Duong Trung Hieu

Dương Trung Hiếu – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 46

Cảm nhận học viên Dương Trung Hiếu sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi học được nhiều thứ. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc […]

Nguyen Thanh Bac

Nguyễn Thanh Bắc – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 46

Cảm nhận học viên Nguyễn Thanh Bắc sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp mình hiểu được cáck kiếm tiền trên Youtube, cách làm và chỉnh sửa video, google content.Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp […]