Pham-Thanh-Loc

Phạm Thành Lộc – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 46

Cảm nhận học viên Phạm Thành Lộc sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh, thời gian giảng dạy nghiêm chỉnh. Giảng […]

Truong-Thi-Huong

Trương Thị Hương – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 46

Cảm nhận học viên Trương Thị Hương sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học có ích cho công việc hiện tại tuy nhiên chưa đủ thời gian thực hành nên chưa nhận xét được. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên […]

Trinh Tran Doi

Trịnh Trần Đôi – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 46

Cảm nhận học viên Trịnh Trần Đôi sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi có cái nhìn tổng quát hơn về việc kiếm tiền online không chỉ qua youtube. Giúp tôi định hướng rõ hơn nhờ kinh nghiệm của thầy Quốc Anh và thầy Chính. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh […]

Nguyen Tran Bao Tran

Nguyễn Trần Bảo Trân – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Nguyễn Trần Bảo Trân sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy nghiêm […]

pham-minh-trong

Phạm Minh Trọng – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Phạm Minh Trọng sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt khá, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy Phù hợp.Giảng […]

dao-duc-vuong

Đào Đức Vương – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Đào Đức Vương sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh, thời gian giảng dạy […]

Nguyen Hong Hai

Nguyễn Hồng Hải – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Nguyễn Hồng Hải sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi hiểu được 1 phần làm youtube song chưa chuẩn cần phải thực hành nhiều. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt khá, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp […]

Luu Thi Bao Tram

Lưu Thị Bảo Trâm – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Lưu Thị Bảo Trâm sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khá, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh, thời gian giảng dạy nghiêm […]