Nguyen-Trung-Hai

Nguyễn Trung Hải – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Nguyễn Trung Hải sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “Khóa học giúp tôi biết cách xây dựng, tạo video về sản phẩm, các vấn đề liên quan đến bản quyền video. Có cái nhìn tổng quan liên quan đến kiếm tiền trên Youtube. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy […]

Vy Thư

Vy Thư – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Vy Thư sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi biết cách lách Youtube, biết cách làm sao cho không bị google phạt gậy, khóa học rất tốt từ giáo viên.Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức […]

Lau Chan Phi

Làu Chăn Phí – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 47

Cảm nhận học viên Làu Chăn Phí sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng Viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình dễ hiểu khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy […]

du-thi-ut-muoi

Dư Thị Út Mười – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 45

Cảm nhận học viên Dư Thị Út Mười sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian […]

Nguyen Van Thai

Nguyễn Văn Thái – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 45

Cảm nhận học viên Nguyễn Văn Thái sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi biết nhiều kiến thức bổ ích hơn để áp dụng. Kiến thức mới, hay, thực tiễn.Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải […]

bui-tuan-anh

Bùi Tuấn Anh – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 45

Cảm nhận học viên Bùi Tuấn Anh sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy phù […]

Le-Thi-Minh-Loan

Lê Thị Minh Loan – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 45

Cảm nhận học viên Lê Thị Minh Loan sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi hiểu rõ hơn về Youtube partner và các phương thức tạo video thu hút lượt xem.Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, […]

Dang Thanh Tan Nhan

Đặng Thanh Tân Nhân – Khóa Kiếm tiền trên Youtube 45

Cảm nhận học viên Đặng Thanh Tân Nhân sau khóa học Kiếm tiền với Youtube: “ Khóa học giúp tôi các kỹ năng cơ bản để làm video youtube. Hiểu rõ hơn về việc phát triển nội dung. Giảng viên Nguyễn Quốc Anh giảng dạy rất nhiệt tình khả năng truyền đạt tốt, kiến thức […]