Hoc-vien-DGM

Ngô Văn Thành – Khóa SEO hiệu quả 57

Cảm nhận học viên Ngô Văn Thành  sau khóa học SEO hiệu quả: “Khóa học mang lại tương đối đầy đủ những kiến thức về SEO. Hỗ trợ khá tốt và rất thân thiện.” Hiện anh Ngô Văn Thành  đang là sinh viên nhưng vẫn muốn học thêm khóa học SEO để hỗ trợ công việc của mình […]

Hoc-vien-DGM

Đinh Hoài Phong – Khóa SEO hiệu quả 57

Cảm nhận học viên Đinh Hoài Phong sau khóa học SEO hiệu quả: “Sau khóa học biết rõ hơn về SEO và làm những gì tốt cho trang web hiện tại. Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích.” Hiện anh Đinh Hoài Phong đang là nhân viên lập trình Web và học thêm […]

Hoc-vien-DGM

Hoàng Văn Bình – Khóa SEO hiệu quả 57

Cảm nhận học viên Hoàng Văn Bình sau khóa học SEO hiệu quả: “Sau khóa học biết rõ hơn về SEO và làm những gì tốt cho trang web hiện tại. Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích.” Hiện anh Hoàng Văn Bình đang là nhân viên lập trình Web và học thêm […]