Niu-Dôn

Trần Nguyễn Niu Dôn – Khóa Google AdWords 70

Cảm nhận của anh Trần Nguyễn Niu Dôn sau khóa học Google Adwords tại Trung tâm DGM : “Khóa học cung cấp nội dung khoa học, thực tế, chia sẻ nhiệt tình và tối ưu số tiền chạy quảng cáo.” Anh Trần Nguyễn Niu Dôn tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin của Đại […]

Ha Ngoc Mai

Hà Ngọc Mai – Khóa SEO hiệu quả 79

Cảm nhận của chị Hà Ngọc Mai sau khóa học SEO Hiệu Quả : ”Khóa học giúp định hình chiến lược Marketing và SEO.” Hiện chị Hà Ngọc Mai là học viên khóa học SEO hiệu quả tại DGM Việt Nam, ngoài ra chị còn chịu khó tham dự thêm các lớp học về thực hành […]

Huynh-Tan-Hung-Nguyen

Huỳnh Tấn Hưng Nguyên – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Huỳnh Tấn Hưng Nguyên sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi xây dựng sơ bộ về xây dựng web bằng WordPress.” Học viên Huỳnh Tấn Hưng Nguyên hiện là nhân viên bất động sản, anh đang học xây dựng website bằng wordpress cùng các kiến thức về quảng […]

Le-Thi-Thanh-Tam

Lê Thị Thanh Tâm – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Lê Thị Thanh Tâm sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học có nội dung phù hợp, thực tế” Học viên Lê Thị Thanh Tâm hiện là nhân viên bất động sản, chị đang học xây dựng website bằng wordpress cùng các kiến thức về quảng cáo Google AdWords, SEO và Facebook […]

Nguyen-Duc-Tai

Nguyễn Đức Tài – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Nguyễn Đức Tài sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi được nhiều phần, tuy nhiên do tôi chưa đi học hết nên chưa hiểu hết được kiến thức”. Học viên Nguyễn Đức Tài hiện đang là sinh viên, học thêm mảng xây dựng website bằng WordPress để hỗ trợ […]

Nguyen-Huu-Tho

Nguyễn Hữu Thọ – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Nguyễn Hữu Thọ sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học có nội dung phù hợp, thực tế” Học viên Nguyễn Hữu Thọ hiện là nhân viên bất động sản, anh đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh các dự án bất động sản của […]

Nguyen Minh Nhat

Nguyễn Minh Nhật – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Nguyễn Minh Nhật  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học có nội dung đầy đủ và chất lượng, giúp học viên có thể áp dụng và thực hành làm được web” Học viên Nguyễn Minh Nhật  hiện cũng như các học viên khác trong khóa học Xây dựng Website bằng WordPress, […]

Pham Minh Ban

Phạm Minh Bản – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Phạm Minh Bản   sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi có nhiều kiến thức và kỹ năng để xây dựng hoàn thành một website bằng WordPress” Học viên Phạm Minh Bản  hiện cũng như các học viên khác trong khóa học Xây dựng Website bằng WordPress, anh đang học […]