Trinh-Thanh-Minh

Trịnh Thanh Minh – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 59

Cảm nhận học viên Trịnh Thanh Minh sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học có nội dung thiết thực, hữu ích. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh, thời gian […]

Dinh-Hoang-Diep

Đinh Hoàng Diệp – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 59

Cảm nhận học viên Đinh Hoàng Diệp sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu được cách xây dựng website và cách sử dụng các công cụ hiệu quả, phù hợp có thể tự tin xây dựng 1 website. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến […]

Huynh-Nguyen-Truong-Thy

Huỳnh Nguyễn Trường Thy – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 59

Cảm nhận học viên Huỳnh Nguyễn Trường Thy sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết được cơ bản về wordpress, có thể tạo ra được 1 website riêng. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và […]

Tran Van Chung

Trần Văn Chung – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Trần Văn Chung sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết được cách cài đặt local host trên máy tính, cài đặt wordpress, biết được cơ bản về các bước xây dựng 1 website, nhưng chưa được chuyên sâu lắm (do kiến thức chuyên môn tôi […]

Nguyen-Truong-Xuan

Nguyễn Trường Xuân – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Nguyễn Trường Xuân sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi những kiến thức cơ bản về wordpress và hệ thống các kiến thức tôi đã biết mà chưa rõ. Giảng viên Bùi Đức Liêm có kiến thức chuyên môn sâu, truyền đạt dễ nghe, nhiệt tình, […]

Bach-Lam-Khai

Bạch Lâm Khai – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Bạch Lâm Khai sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết được nhiều công cụ và themes đẹp. Giảng viên Bùi Đức Liêm nói to, rõ ràng, vui tính.” Anh Bạch Lâm Khai hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc […]

Nguyen-The-Minh

Nguyễn Minh Thế – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Nguyễn Minh Thế sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết được cách cài đặt website bằng wordpress, biết được rõ về host. Giảng viên Bùi Đức Liêm giảng quá ok, hiểu và giúp cho em hiểu sâu hơn về wordpress. Nhờ thầy mà sau khi […]

Le-Tan-Thai-Hung

Lê Tấn Thái Hưng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Lê Tấn Thái Hưng sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Cảm ơn khóa học đã giúp mình giải đáp được khá nhiều thắc mắc khi tự đọc các tài liệu trên internet. Được thầy hỗ trợ khá nhiều tool, nhưng thật lòng là mình chưa biết sẽ sử dụng […]