Nguyen Van Do Vu

Nguyễn Văn Đô Vũ – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Nguyễn Văn Đô Vũ sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu được cách làm web và cách bố trí web. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong […]

Tran Khac Manh

Trần Khắc Mạnh – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Trần Khắc Mạnh sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Nội dung chương trình học sát với thực tế. Khả năng áp dụng thực tiễn tốt. Kết quả đạt được là có thể xây dựng được website. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên […]

Tran Xuan Dieu

Trần Xuân Diệu – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Trần Xuân Diệu sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt Xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy nghiêm chỉnh.” Chị Trần […]

Truong Hoang Giang

Trương Hoàng Giang – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 55

Cảm nhận học viên Trương Hoàng Giang sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi nắm được kiến thức cơ bản về wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc […]

trinhhoanmy

Trịnh Thị Hoàn Mỹ – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 55

Cảm nhận học viên Trịnh Thị Hoàn Mỹ sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu được cách làm web và cách bố trí web. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất […]

phamminhhieu

Phạm Minh Hiếu – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 55

Cảm nhận học viên Phạm Minh Hiếu sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết xây dựng website tin tức bán hàng bằng wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, […]

Le Tien Tuan

Lê Tuấn Tiến – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 55

Cảm nhận học viên Lê Tuấn Tiến sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi tự mình thiết kế website cơ bản bằng wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc […]

Phan Trung Thien

Phan Trung Thiện – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 55

Cảm nhận học viên Phan Trung Thiện sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy phù hợp.” Anh Phan Trung Thiện hiện […]