Than-Tan-Thinh_WP-54

Thân Tấn Thịnh – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Thân Tấn Thịnh sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “ Khóa học giúp mình hiểu sâu hơn về wordpress và có thể tự làm website bằng wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ […]

Pham-Van-Duc_WP-54

Phạm Văn Đức – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Phạm Văn Đức sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu hơn về WordPress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc Phù hợp, […]

Tran-Hoang-Mai_WP-54

Trần Hoàng Mai – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Trần Hoàng Mai sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “ Nội dung khóa học có thể hỗ trợ được một phần công việc. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn […]

Nguyen-Thi-Thanh-Chung_WP-54

Nguyễn Thị Thanh Chung – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Nguyễn Thị Thanh Chung sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học rất thực tế được thực hành ngay trong khóa học. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn […]

Do-Hoang-Long-Vi_WP-54

Đoàn Hoàng Long Vĩ – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Đoàn Hoàng Long Vĩ sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Nội dung khóa học wordpress chi tiết phù hợp với mọi người. Tài liệu chất lượng. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt xuất sắc, kiến thức chuyên môn xuất sắc, giải đáp thắc mắc và hỗ […]

Nguyen-Hoang-Son_WP-54

Nguyễn Hoàng Sơn – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Nguyễn Hoàng Sơn sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu được căn bản về wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt kha, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời […]

Nguyen-Minh-Tai_WP-54

Nguyễn Minh Tài – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 54

Cảm nhận học viên Nguyễn Minh Tài sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi áp dụng vào công việc khá tốt. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khá, tác phong ăn mặc Phù hợp, […]

Nghị Nguyệt Yến

Nghị Nguyệt Yến – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 53

Cảm nhận học viên Nghi Nguyệt Yến sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Nội dung được phân bổ đều và cụ thể ở mỗi buổi học. Áp dụng được vào thực tế, bổ trợ thành lập website cá nhân. Giảng viên kiến thức chuyên môn tốt, truyền đạt tốt nhiệt tình, thân thiện, […]