Nguyen-Mau-Tri-Tin

Nguyễn Mậu Tín Trí – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 52

Cảm nhận học viên Nguyễn Mậu Tín Trí sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học bổ ích , giúp tiếp cận nhiều hơn về thiết kế web mà không biết code. Giảng viên nhiệt tình, thích chia sẽ, vui vẻ..” Anh Nguyễn Mậu Tín Trí hiện đang học xây dựng website bằng […]

Nguyen-Duc-Linh

Nguyễn Đức Linh – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 52

Cảm nhận học viên Nguyễn Đức Linh sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa họ giúp tôi năm rõ việc làm webiste bằng wordpress. Thầy Bùi Đứ Liêm nhiệt tình, chuyên môn cao.” Anh Nguyễn Đức Linh hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh của […]

Lê Phương Tú – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 52

Cảm nhận học viên Lê Phương Tú sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “cảm ơn khóa học đã cho tôi hiểu thêm về wordpress. Thầy Bùi Đức Liêm nhiệt tình, chu đáo cách thuyết trình dễ hiểu.” Anh Lê Phương Tú đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc […]

Phan-Nguyen-Quynh-Tran

Phan Nguyễn Quỳnh Trân – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 51

Cảm nhận học viên Phan Nguyễn Quỳnh Trân sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học hữu ích, giảng viên nhiệt tình .” Chị Phan Nguyễn Quỳnh Trân hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh của mình. WordPress là mã nguồn thiết kế website được […]

Cao Thi Xuan

Cao Thị Xuân – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 51

Cảm nhận học viên Cao Thị Xuân sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học rất hữu ích giúp tôi hiểu được làm website như thế nào. Khả năng truyền đạt của giảng viên tốt, kiến thức nhiều, nhiệt tình .” Chị Cao Thị Xuân hiện đang học xây dựng website bằng wordpress […]

Truong-Thị-Hong-Trang

Trương Thị Hồng Trang – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 51

Cảm nhận học viên Trương Thị Hồng Trang sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Thầy Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt rất nhiệt tình .” Chị Trương Thị Hồng Trang đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh của mình. Website sẽ là nơi cung […]

Mai-Quoc-Duy

Mai Quốc Duy – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 51

Cảm nhận học viên Mai Quốc Duy sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học sẽ giúp ích cho tối trong tương lai gần giảng viên hài hước nhiệt tình và có chuyên môn.” Anh Mai Quốc Duy hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh […]

Nguyen Hoang Kim

Nguyễn Hoàng Kim – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 51

Cảm nhận học viên Nguyễn Hoàng Kim sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học rất hữu ích giúp tôi nắm được cách xây dựng 1 website wordpress cơ bản và có thể tự nghiên cứu. Giảng viên hướng dẫn rất nhiệt tình, kiến thức chuyên môn sâu.” Anh Nguyễn Hoàng Kim hiện […]