Dam Thien Khiem

Đàm Thiện Khiên – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 49

Cảm nhận học viên Đàm Thiện Khiêm sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học này rất bổ ích đã cung cấp được nhiều kiến thức hay, cơ bản thú vị để bước đầu xây dựng được website phục vụ cho mục đích của mình. Giảng viên rất giỏi và vững về chuyên […]

Dao-Anh-Tu

Đào Anh Tú – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 49

Cảm nhận học viên Đào Anh Tú sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Sau khóa học đã giúp mình hiểu rõ hơn vai trò wordpress về ý nghĩa cấu trúc của từng công cụ. Tôi rất hài lòng về khóa học này. Giảng viên nhiệt tình và hài hước.” Anh Đào Anh Tú […]

Ung-Hoai-Nam

Ưng Hoài Nam – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 49

Cảm nhận học viên Ưng Hoài Nam sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết rõ hơn và thao tác linh hoạt hơn với wordpress. Biết thêm 1 số thủ thuật trong wordpress và các plugin cần thiết trong wordpress. Giảng viên nhiệt tình, giảng cụ thể, hỗ trợ tốt […]

Phan-Thi-Kim-Phuong

Phạm Thị Kim Phượng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 49

Cảm nhận học viên Phạm Thị Kim Phượng sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi có kiến thức để thiết kế website tin tức và bán hàng. Giảng viên nhiệt tình, tận tâm khả năng truyền đạt tốt, giái đáp đầy đủ mọi thắc mắc.” Chị Phạm Thị Kim Phượng […]

Nguyen Hai Dung

Nguyễn Hải Dũng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 48

Cảm nhận học viên Nguyễn Hải Dũng sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi có kiến thức để thiết kế 1 website và quản trị tốt website của mình. Giảng viên nhiệt tình truyền đạt tốt.” Anh Nguyễn Hải Dũng hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục […]

Nguyen-Van-Tu

Nguyễn Văn Tư – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 49

Cảm nhận học viên Nguyễn Văn Tư sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Sau 6 buổi học tại trung tâm đã giúp mình tự làm web được. Khóa học rất hữu ích. Anh Bùi Đức Liêm giảng dạy rất tâm huyết và dễ hiểu.” Anh Nguyễn Văn Tư hiện đang học xây dựng […]

Nguyen Kim Chi

Nguyễn Kim Chi – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 48

Cảm nhận học viên Nguyễn Kim Chi sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học hỗ trợ tôi rất nhiều kiến thức khi tạo 1 website và đã đạt được yêu cầu tôi mong muốn. Giảng viên nhiệt tình, năng động và hỗ trợ cho từng học viên trong suốt khóa học. Giảng […]

Nguyen-Van-Tu

Nguyễn Văn Tư – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 49

Cảm nhận học viên Nguyễn Văn Tư  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Sau 6 buổi học tại trung tâm đã giúp mình tự làm web được. Khóa học rất hữu ích. Anh Bùi Đức Liêm giảng dạy rất tâm huyết và dễ hiểu” Anh Nguyễn Văn Tư  hiện đang học thêm khóa học xây dựng […]