Vo-Quang-Nhuong

Võ Quang Nhường – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 63

Cảm nhận học viên Võ Quang Nhường  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp mình trang bị những kiến thức đẻ thiết kế web và xây dựng website tốt .  Theo tôi đánh giá, giảng viên Đặng Ngọc Bình là người có khả năng truyền đạt, kiến thức chuyên môn hoàn toàn […]

Van-Thai-Yen

Văn Thái Yên – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 63

Cảm nhận học viên Văn Thái Yên sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu và tự làm riêng cho mình một website riêng.  Theo tôi đánh giá, giảng viên Đặng Ngọc Bình là người có khả năng truyền đạt, kiến thức chuyên môn hoàn toàn tốt. Anh là giảng viên […]

Truong-Thanh-Tung

Trương Thanh Tùng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 63

Cảm nhận học viên Trương Thanh Tùng  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích, cung cấp cho tôi nhiều thông tin cần thiết theo nhu cầu hiện tại. Giáo trình rất trực quan và đầy đủ.  Theo tôi đánh giá, giảng viên Đặng Ngọc […]

Nguyen-Hoang-Kim-Quy

Nguyễn Hoàng Kim Quý – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 63

Cảm nhận học viên Nguyễn Hoàng Kim Quý sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu được các tính năng và các plugin để xây dựng website cho riêng mình.  Theo tôi đánh giá, giảng viên Đặng Ngọc Bình là người có khả năng truyền đạt, kiến thức chuyên môn hoàn […]

Le-Viet-Binh

Lê Viết Bình – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 63

Cảm nhận học viên Lê Viết Bình sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi thiết kế được  website, và hiểu cách viết bài cho website của mình . Giảng viên Đặng Ngọc Bình là người có tác phong truyền đạt, kiến thức chuyên môn hoàn toàn xuất sắc. Nhiệt tình hỗ […]

Le Do Tuan Cuong

Lê Đỗ Tuấn Cường – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 62

Cảm nhận học viên Lê Đỗ Tuấn Cường  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu nhiều về thiết kế web bằng WordPress.” Học viên Lê Đỗ Tuấn Cường  hiện kinh doanh sản phẩm dán decal, anh đang học xây dựng website bằng wordpress cùng nhiều kiến thức khác về Digital Marketing […]

Nguyen Minh Tuan

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 62

Cảm nhận học viên Nguyễn Minh Tuấn  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học đã cung cấp cho tôi kiến thức chuyên môn sâu về WordPress, để áp dụng thực tế tốt. Giảng viên nhiệt tình với học viên, nội dung khóa học thực tế, học được nhiều điều” Học viên Nguyễn Minh […]

Tran-Duc-Luong

Trần Đức Lương – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 62

Cảm nhận học viên Trần Đức Lương  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi xây dựng được website cho công ty một cách rất dễ dàng.” Học viên Trần Đức Lương  hiện đang kinh doanh riêng, anh đang học xây dựng website bằng wordpress cùng các kiến thức khác về Digital Marketing để […]