Nguyen-Huu-Tho

Nguyễn Hữu Thọ – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Nguyễn Hữu Thọ sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học có nội dung phù hợp, thực tế” Học viên Nguyễn Hữu Thọ hiện là nhân viên bất động sản, anh đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh các dự án bất động sản của […]

Nguyen Minh Nhat

Nguyễn Minh Nhật – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Nguyễn Minh Nhật  sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học có nội dung đầy đủ và chất lượng, giúp học viên có thể áp dụng và thực hành làm được web” Học viên Nguyễn Minh Nhật  hiện cũng như các học viên khác trong khóa học Xây dựng Website bằng WordPress, […]

Pham Minh Ban

Phạm Minh Bản – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Phạm Minh Bản   sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi có nhiều kiến thức và kỹ năng để xây dựng hoàn thành một website bằng WordPress” Học viên Phạm Minh Bản  hiện cũng như các học viên khác trong khóa học Xây dựng Website bằng WordPress, anh đang học […]

Nguyen-Thanh-Tung

Trương Thanh Tùng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 61

Cảm nhận học viên Trương Thanh Tùng   sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi có nhiều kiến thức và kỹ năng để xây dựng hoàn thành một website bằng WordPress” Học viên Trương Thanh Tùng  hiện đang là nhân viên bất động sản, anh cũng như các học viên khác trong khóa […]

Dang-Quoc-Hung

Đặng Quốc Hưng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 60

Cảm nhận học viên Đoàn Quốc Hưng sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu khá nhiều về website.” Học viên Đoàn Quốc Hưng hiện là nhân viên bất động sản, anh đang học xây dựng website bằng wordpress cùng các kiến thức về quảng cáo Google AdWords để phục vụ công […]

Hoang-Xuan-Luong

Hoàng Xuân Lương – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 60

Cảm nhận học viên Hoàng Xuân Lương sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu khá nhiều về website.” Học viên Hoàng Xuân Lương hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh của mình. WordPress là mã nguồn thiết kế website được rất nhiều công […]

Nguyen Thao

Nguyễn Thảo – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 60

Cảm nhận học viên Nguyễn Thảo sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hoàn toàn hiểu rõ về quy trình cơ bản xây dựng website trên wordpress.” Học viên Nguyễn Thảo hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh của mình. WordPress là mã nguồn […]

Chu-Quoc-Hung

Chử Quốc Hưng – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 60

Cảm nhận học viên Chử Quốc Hưng sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi biết thêm về WordPress, chỉnh sửa được website và làm được các web đơn giản.” Học viên Chử Quốc Hưng hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ công việc kinh doanh của mình. WordPress […]