Nguyen-Minh-Nhut

Nguyễn Minh Nhựt – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Nguyễn Minh Nhựt sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp mình hiểu nhiều về wordpress và sẽ làm được web, tối ưu hóa web tốt hơn. Giảng viên Bùi Đức Liêm truyền đạt tốt, nhiệt tình với học viên. Giảng viên hỗ trợ thêm nhiều công cụ […]

Bui Tien Dat

Bùi Tiến Đạt – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 58

Cảm nhận học viên Bùi Tiến Đạt sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi rát nhiều trong công việc thiết kế website. Giảng viên Bùi Đức Liêm quá dễ thương, giảng dạy rất nhiệt tình.” Anh Bùi Tiến Đạt hiện đang học xây dựng website bằng wordpress để phục vụ […]

Chung Gia Vien

Chung Gia Viễn – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Chung Gia Viễn sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi làm website đơn giản và quản lý website. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xuất sắc, tác phong ăn mặc […]

Tran Thanh Trung

Trần Thanh Trung – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Trần Thanh Trung sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi hiểu sơ vể wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt khá, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khá, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng […]

ho-dinh-duoc

Hồ Đình Được – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Hồ Đình Được sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt khá, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù hợp, thời gian giảng dạy nghiêm chỉnh.” Anh Hồ Đình Được hiện […]

nguyen-kim-dinh

Nguyễn Kim Định – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Nguyễn Kim Định sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khá, tác phong ăn mặc nghiêm chỉnh.” Chị Nguyễn Kim Định hiện đang học xây dựng website bằng […]

nguyen-van-vinh

Nguyễn Văn Vinh – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Nguyễn Văn Vinh sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi nắm được kiến thức cơ bản về wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt Khá, kiến thức chuyên môn khá, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khá, tác phong ăn mặc phù […]

Huynh Quoc Thinh

Huỳnh Quốc Thịnh – Lớp Xây dựng Website bằng WordPress 57

Cảm nhận học viên Huỳnh Quốc Thịnh sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “Khóa học giúp tôi nắm được kiến thức cơ bản về wordpress. Giảng viên Bùi Đức Liêm khả năng truyền đạt tốt, kiến thức chuyên môn tốt, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tốt, tác phong ăn mặc phù […]