Đoàn Minh Châu – Lớp Xây dựng Website WordPress 39

Cảm nhận học viên Đoàn Minh Châu sau khóa học xây dựng Website bằng WordPress: “khóa học giúp nắm bắt những vấn đề cơ bản nhất để xây dựng 1 website wordpress.”

Hiện nay, anh Đoàn Minh Châu đang làm freelancer cũng như triển khai các dự án về Internet Marketing riêng.

Khóa học lập trình WordPress không có lý thuyết suông, được dạy bằng kinh nghiệm thực tế. Thực hành tại chỗ, học xong sẽ có ngay website riêng, chất lượng như bất cứ ai: blog cá nhân, giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến,…

Khai giảng khóa học Xây dựng Website bằng WordPress mới tại: http://www.dgm.vn/khoa-hoc-xay-dung-website-wordpress/

Hoặc liên hệ: 08 3 99 77 777 để được giải đáp.

Doan Minh Chau