Nguyễn Phát Hưng – Khóa Google AdWords 45

Anh Nguyễn Phát Hưng – học viên khóa học Thực hành Google AdWords khóa 45 đã chia sẻ: “Khóa học giúp được cho mình có thể tự chạy được quảng cáo adword cho công ty.
  Anh Nguyễn Phát Hưng đang làm việc và muốn học thêm để nâng cao hiệu quả quảng cáo cho mình.

Khóa học Thực hành Google Adwords cung cấp kiến thức chạy quảng cáo Google AdWords một cách hữu hiệu, áp dụng ngay vào thực tế của học viên. Hỗ trợ mãi sau khóa học. Khai giảng khóa mới tại DGM: http://dgm.vn/khoa-hoc-thuc-hanh-google-adwords/

Hoặc liên hệ: 08 3 99 77 777 để được giải đáp.

Nguyen Phat Hung